پرورش ماهی قزل آلا تفرش

  • پروژه :پرورش ماهی قزل آلا تفرش
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش ماهی قزل آلا تفرش


نام پروژه: پرورش ماهی قزل آلا تفرش
مکان: استان مرکزی – شهرستان تفرش مجموعه پرورشی آقای مولایی
 نوع گونه: قزل آلای رنگین کمان
تعداد استخرپیش ساخته آبزیکو:3 عدد
قطر استخر: 8 متر
منبع آب: آب چشمه
نوع هواده: ایرجت، دفیوزر، بلوئر
 تجهیزات بکاربرده شده: تجهیزات هوادهی و برج هواده
مقدار تولید: 10 تن در دوره
توضیحات فنی: این مجموعه با استفاده از منابع آبهای سطحی(چشمه) توانسته با انتقال آب به استخرها تولید ماهیان سردآبی را انجام داده و خروجی آب را برای کشاورزی استفاده نماید