مقالات ماهی خاویاری

توسط آبزیکو دوشنبه, 22 شهریور,1400
درجه حرارت آب در پرورش ماهیان خاویاری

دمای مناسب برای پرورش ماهيان خاویاری 14 الی 26 درجه سانتیگراد است. در حرارتهای کمتر از 14 درجه متابولیسم و سوخت ساز بدن اين ماهيان کاهش یافته و بالای 27 درجه غذا دهی مقرون به صرفه نیست...

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 17 شهریور,1400
سیستم پرورش ماهی خاویاری

برای پرورشی ماهیان خاویاری سیستم های پرورشی متفاوتی معرفی شده است که هر یک از این سیستم ها شرایط مختص به خود را دارد و در این مقاله با اشاره به اختصاصات هر یک، انتخاب بهترین روش پرورشی آسان می گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 10 شهریور,1400
حمل و نقل ماهی خاویاری زنده

حجم نامناسب آب، کاهش اکسیژن، افزایش دما، برخورد ماهیان به یکدیگر در فضای محدود خودروهای حمل ماهی، استرس شدیدی را در ماهیان در طول مدت زمان حمل و نقل ایجاد نموده و باعث بروز تلفات در آنها میگردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو جمعه, 15 مرداد,1400
تغذیه مولدین خاویاری با اسید چرب

تخمک های مولدینی که از منابع چربی سرشار از اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 3 استفاده نموده اند، سریعتر تفریخ می شوند و لاروها از رشد و بازماندگی بیشتری برخوردار خواهند بود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 12 مرداد,1400
تاثیر تغذیه ماهی خاویاری با اسید چرب

اسیدهای چرب لینولئیک، لینولنیک و آراشیدونیک، اسیدهای چرب ضروری برای آبزیان محسو.ب می گردد. این اسیدهای چرب در ساختمان غشاها بکار رفته، در انتقال چربیها و برخی از آنزیمهای لیپوپروتئین نیز دخالت دارند

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 14 تیر,1400
تاثیر استرس در فعالیت تخمدان مولدین خاویاری

کاهش در تولید استرادیول ميتواند باعث باقی ماندن فولیکول تخمدانی در مرحله پس از زرده سازی گردد و ميتواند منجر به بروز ناهنجاری های فولیکولی تخمدان یا به شکل کیست های تخمدانی نمایان گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 13 تیر,1400
فوق رسیدگی تخمکها در تاسماهیان

فوق رسیدگی تخمکها در ماهیان خاویاری حصول یکسری از واکنشها در بدن ماهی و اووسیت است که منجر به تبدیل شدن اووسیتهای با قابلیت لقاح به تخمکهای غیر قابل بارور میگردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 08 تیر,1400
تزریق هورمون مولدین خاویاری جهت تکثیر مصنوعی

برای دریافت نتیجه ایده آل از یک تکثیر مصنوعی باید قبل از رسیدن به مرحله رسیدگی جنسی نهایی یکسری از موارد مهم اثر گذار بر تکثیر موفق را مورد توجه قرار داده و بصورت اصولی رعایت نماییم.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 29 خرداد,1400
پرورش و تغذیه لارو خاویاری در ونیرو

در این بخش لاروهای یکروزه دارای کیسه زرده که در بخش انکوباسیون تفریخ شده اند، تا مرحله بچه¬ماهی نورس (100 میلی گرمی) پرورش می یابند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 16 خرداد,1400
ماهی خاویاری و استحصال مواد تناسلی به روش زنده

با توجه به درجه حرارت آب و شرایط ماهی، ممکن است مولدین نر 28 تا 36 ساعت پس از تزریق، اسپرم ریزی نموده، لذا در این فاصله هر چند ساعت باید مورد بررسی قرار گیرند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 12 خرداد,1400
ماهی خاویاری و تزریق هورمون در زمان رسیدگی جنسی

دامنه دمایی تزریق و تکثیر مولدین گونه های ماهیان خاویاری پرورشی بومی و غیر بومی کشور بین 12 تا 22 درجه سانتیگراد متفاوت می باشد.

ادامه مطلب...