دانش نامه آبزی پروری

توسط آبزیکو شنبه, 28 آبان,1401
نشست تخصصی فعالان و پرورش دهندگان ماهیان خاویاری

نشست تخصصی فعالان و پرورش دهندگان ماهیان خاویاری در کل کشور 

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 27 شهریور,1400
منابع آب در مزارع خاویاری

1- آب سطحی: محاسن: دسترسی ارزان، اکسیژن زیاد، تغییرات دمایی در مزارع تکثیر معایب: کدورت و الودگی زیاد، تغییرات در کیفیت و کمیت

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 20 خرداد,1400
تولید لارو (انکوباسیون) ماهی خاویاری

سالن انکوباسیون باید تاریک باشد، زیرا نور تاثیر منفی بر جنین می گذارد. در زمان تخم گشایی، لاروهای شناور همراه با جریان خروجی آب وارد تراف جمع کننده لارو می گردد و ...

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 06 خرداد,1400
مولدین خاویاری و تزریق هورمون در رسیدگی نهایی جنسی

اگر دامنه GV تخمک بین 6 تا 9 و میانگین 7 محاسبه گردد و شرایط جسمی، شاخص های تخمک و شرایط آب و دما مناسب باشد احتمال جوابدهی مولدینی که روند پرورش خوبی را گذرانده باشند به تزریق هورمون حداکثر می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 11 فروردین,140
آب مورد نیاز استخر پرورش ماهیان خاویاری

نسبت آب برگشتی به آب تازه مزرعه از منابع مختلف میتواند به هر نسبتی باشد مشروط به اینکه پارامترهای کیفی آب برگشتی به کمک تجهییزات لازم به طور مستمر در کیفیت اشاره شده حفظ شود، در غیر اینصورت ...

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو جمعه, 06 فروردین,1400
روند رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری

رسیدن به مرحله رسیدگی جنسی و سپری شدن دوران تمایز جنسی وتکامل سلولهای جنسی ماهیان خاویاری نسبت به سایر ماهیها به مدت زمان بیشتری نیاز دارد زیرا طول عمر تاسماهیان نسبت به ماهیان استخوانی بیشتر می باشد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 27 دی,1399
برج هوادهی در استخر پرورش ماهی

برج هوادهی اولین مرحله هوادهی برای آبهای برگشتی و یا آبهای زیر زمینی فقیر از اکسیژن است. مزرعه ای که منبع آبی آن چاه عمیق باشد دارای ترکیبات مضر نیز می باشد که با برج هواده این مشکل هم حل میگردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 23 دی,1399
بلوغ ماهی خاویاری و اثر ویتامین C بر آن

ويتامين C در پيشـرفت روند بلوغ جنسـی نقـش بسزایی ایفا می کند و مقدار این ویتامین در تخـم، قبـل از تخمريـزی بـرای تكامـل طبيعـی لاروهـای تازه هچ شـده فاکتور بسـيار حياتیمحسوب می گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 20 دی,1399
استخر پیش ساخته و مقدار آب ورودی مورد نیاز

عوامل تاثیر گذار در مقدار ورودی آب هر استخر عبارت است از اندازه و ارتفاع استخر، دما و کیفیت آب تازه یا برگشتی، درصد آب برگشتی، اکسیژن آب ورودی، گونه ، تراکم، سایز ماهیان و کمیت و کیفیت خوراک ماهیان

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 16 دی,1399
تاثیر شکوفایی جلبکی در استخر بچه ماهی خاویاری

شكوفایی جلبكی تجمع یا افزایش سریع سلولهای جلبكی است به گونه ای که جلبک خاصی جمعیت غالب پلانكتونی را تشكیل میدهد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 14 دی,1399
زیر سازی استخر پیش ساخته

قبل از نصب استخر باید زیر سازی متناسب با ابعاد استخر بر روی سطح زمین، زیرسازی و نصب لوله ی خروجی و کانال خروجی طبق نقشه توسط کارفرما انجام گیرد

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 10 دی,1399
استخر پیش ساخته و اجرای تاسیسات برق پرورش ماهی

میزان برق مورد نیاز برای هر مجموعه پرورش ماهی بر اساس حداکثر تعداد و نوع هوادهی ها، پمپ ها، روشنایی و دیگر وسایل برقی در مجموعه محاسبه می گردد و همچین رعایت نکاتی الزامی می باشد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 02 دی,1399
استخر پیش ساخته و نصب تاسیسات آب

شدت و جهت ورودی آب باید به شکلی باشد که جریان دورانی در آب حوض به وجود بیاورد.ورودی های مناسب هر استخر با توجه به حجم هر استخر طراحی می گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 10 آذر,1399
اهمیت تولید ماهیان دورگه در آبزیان

در صنعت آبزی پروری، تولید هیبرید با هدف ارئه آبزیان با صفات مطلوب یا بهبود کلی عملکرد آنها انجام میگیرد و نتیجتا، می بایست نسلی تولید شود که عملکرد بهتری را نسبت به والدین بروز دهد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 02 آذر,1399
تاسماهی هیبرید بستر bester

دورگه های نسل دوم ماهیان بستر را بستر بزرگ (Big bester) می نامند که نتیجه لقاح اسپرم مولدین بستر نر با تخمک های فیلماهی ماده است.

ادامه مطلب...