مراحل اولیه نصب استخر پیش ساخته درجاده انزلی

  • پروژه :مراحل اولیه نصب استخر پیش ساخته درجاده انزلی
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

مراحل اولیه نصب استخر پیش ساخته درجاده انزلی

نام پروژ: پرورش ماهی گرمابی
مکان: جاده انزلی- گیلان- رشت
 نوع گونه: ماهی کپور
کارفرما: جناب آقای مهندس رئوفی
زمان اجرا : مهر 1399
مساحت کل: 1000متر
مساحت مفید: 240 متر مکعب
مقدار آب مصرفی: 2 لیتر در ثانیه
مقدار آب در گردش: 0
منبع تامین آب: چاه
تعداد استخرپیش ساخته : 4 عدد
قطر استخر: 8 متر
ظرفیت تولید درهر دوره: 4تن
تجهیزات بکار رفته: دستگاه هوادهی بلوئر و فیوزر پروانه ای

توضیحات فنی استخر پیش ساخته:
 این پروژه در بتدا با بازدید از منطقه آغاز گردید و پس از امکان سنجی منطقه، اجرای طرح و زیر سازی آن در جهت اجرای استخر پیش ساخته برای پرورش ماهی کپور آغاز شده است. هواده های در نظر گرفته شده برای استخرها ی پیش ساخته در این پروژه بلوئر و دفیوزر پروانه ای است و منبع تامیی آب این استخرها آب چاه می باشد.
ظرفیت تولید در این 4 عدد استخر 4 تن در هر دوره در نظر گرفته شده است