مزرعه زنده فروشی ماهی آبی چابکسر

  • پروژه :مزرعه زنده فروشی ماهی آبی چابکسر
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

مزرعه زنده فروشی ماهی آبی چابکسر


نام پروژه: مزرعه زنده فروشی ماهی آبی چابکسر
مکان: استان گیلان- جنب پلیس راه چابکسر- مزرعه ماهی آبی (مهندس رفعت)
 نوع گونه: کپور، قزل آلا، خاویاری
تعداد استخرپیش ساخته آبزیکو: 4عدد
قطر استخر: 2عدد قطر6 و 2عدد قطر 3/5
منبع آب: آب های سطحی
نوع هواده: دستگاه بلوئر( دمنده هوا) و هواده ایرجت
 نوع تصفیه: برگشت آب

مقدار ظرفیت نگهداری: 3 تن