پرورش ماهی پیربازار رشت آقایان (ارمی و خاتمی)

  • پروژه : پرورش ماهی پیربازار رشت آقایان (ارمی و خاتمی)
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش ماهی پیربازار رشت آقایان (ارمی و خاتمی)

نمونه پروژه شرکت آبزیکو:
گونه مورد پرورش: کپور متراکم
نام مجموعه : مجموع پرورش ماهی شرکا (مهندس ارمی و مهندس خاتمی)
آدرس: گیلان-پیربازار -روستای نوخاله –خیابان ولیعصر1
تاریخ شروع پروژه: 97.3.21
تاریخ اتمام پروژه: 97.4.21
نوع سازه:
استخرهای پیش ساخته آبزیکو
تعداداستخر پیش ساخته پرورش ماهی : 10عدد
ابعاد استخر پیش ساخته پرورش ماهی: قطر 8 متری

 
منابع تامین اکسیژن آب استخر:
1- ورودوخروج آب ازمحیط پرورش بطوردائم
2- بکارگیری دستگاه های هواده
نوع هوادهی: سیستم بلوئر ودفیوزر-(هوادهی عمقی)
منبع تامین آب: استخر خاکی
مساحت کل زمین: 6000 متر
فضای مجموعه پرورشی: ظرفیت مجموعه 600 متر مکعب فضای  مفید پرورش ماهی

تجهیزات
•    هواده
•    پمپ آب
•    برق اضطراری
(نصب و راه اندازی تمامی مراحل در این مجموعه  توسط شرکت آبزیکو انجام گرفت).