استخر پیش ساخته و پرورش تاسماهی آق قلا

  • پروژه :استخر پیش ساخته و پرورش تاسماهی آق قلا
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته و پرورش تاسماهی آق قلا

توضیحات فنی استخر پیش ساخته جهت پرورش ماهی خاویاری در استان گلستان- آقلا:
در مجموعه پرورش ماهی آب، مهمترین پیش نیاز می باشد که در این مجموعه منبع تامین آب با استفاده از آب چاه کشاورزی میباشد.کل مقدار مصرفی آب 10 لیتر در ثانیه محاسبه شده و مقدار آب در گردش در این مجموعه نیز 50 لیتر در ثانیه می باشد. این آب قبل از اینکه وارد مزارع کشاورزی گردد، در استخرهای پیش ساخته پرورش ماهی خاویاری مورد استفاده قرار می گیرد و پس از آن از خروجی های مجموعه پرورش ماهی وارد مزارع کشاورزی می گردد
مساحت مفیدی که از کل مجموعه 1000 متر مربعی، برای این مجموعه پرورش ماهی خاویاری مورد استفاده قرار گرفته 540 متر مربع بوده است.
در این مجموعه در هر دوره با استفاده از 6 عدد استخر پیش ساخته قطر 10 متر امکان تولید 12 تن ماهی خاویاری وجود خواهد داشت. استخرهای پیش ساخته آبزیکو با قطر 10 متر، ظرفیت تولید تا 2.7 تن را دارا می باشد.
تجهیزات هوادهی و تصفیه آب بکار رفته شده برای این استخرها، دستگاه هواده بلوئر، دفیوزرو درام فیلتر می باشد.
نام پروژ: استخر پیش ساخته و پرورش تاسماهی آق قلا
مکان: استان گلستان- آق قلا
 نوع گونه: ماهی خاویاری
کارفرما: جناب آقای مهندس شهرکی
زمان اجرا : 1397
مساحت کل: 1000متر مریع
مساحت مفید: 540  متر مکعب
مقدار آب مصرفی: 10 لیتر در ثانیه
مقدار آب در گردش: 50 لیتر در ثانیه
منبع تامین آب: چاه کشاورزی
تعداد استخرپیش ساخته : 6 عدد
قطر استخراسخر پیش ساخته: 10 متر ارتفاع
ظرفیت تولید درهر دوره: 12 تن
تجهیزات بکار رفته: دستگاه هواده بلوئر و دفیوزر- درام فیلتر
 تنظیم: سمیه حسن پور