پرورش ماهی کپور با استخر پیش ساخته در بابل

  • پروژه :پرورش ماهی کپور با استخر پیش ساخته در بابل
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش ماهی کپور با استخر پیش ساخته در بابل

توضیحات فنی استخر پیش ساخته جهت پرورش ماهی کپور در استان مازندران- شهر بابل:
شرکت آبزیکو با استفاده از امکانات موجود در هر مجموعه نسبت به طراحی و پیشنهاد مناسب تولید در آن مجموعه را مطرح می نماید.
در این مجموعه منبع تامین آب،  استفاده از آب سطحی می باشد.کل مقدار مصرفی آب 2 لیتر در ثانیه محاسبه شده است.
مساحت مفیدی که از کل مجموعه 100 متر مربعی، برای این مجموعه پرورش ماهی کپور،  مورد استفاده قرار گرفته 60 متر مربع بوده است.
در این مجموعه در هر دوره با استفاده از1 عدد استخر پیش ساخته قطر8 متر، امکان تولید 900 کیلوگرم ماهی کپور وجود خواهد داشت.
تجهیزات هوادهی و تصفیه آب بکار رفته شده برای این استخرها، دستگاه هواده اسپلش و استخر پیش ساخته می باشد.
نام پروژ: استخر پیش ساخته و پرورش ماهی کپور در شهر بابل استان مازندران
مکان: استان مازندران- شهر بابل
 نوع گونه: ماهی کپور
کارفرما: جناب آقای مهندس یعقوبی
زمان اجرا : اردیبهشت 1398
مساحت کل: 100  متر مریع
مساحت مفید: 60 متر مکعب
مقدار آب مصرفی: 2 لیتر در ثانیه
مقدار آب در گردش: 0 لیتر در ثانیه
منبع تامین آب: سطحی
تعداد استخرپیش ساخته : 1 عدد
قطر استخراسخر پیش ساخته: 8 متر ارتفاع
ظرفیت تولید در هر دوره: 900 کیلوگرم
تجهیزات بکار رفته: دستگاه هواده اسپلش و استخر پیش ساخته
تهیه و تنظیم: سمیه حسن پور