استخر پیش ساخته در مجموعه پرورش ماهی بندر انزلی

  • پروژه :استخر پیش ساخته در مجموعه پرورش ماهی بندر انزلی
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته در مجموعه پرورش ماهی بندر انزلی

محل اجرا: استان گیلان- بندرانزلی مجموعه پرورشی آقای قدیرزاد
نوع گونه پرورشی: قزل آلا
تعداد استخر پیش ساخته:3 عدد قطر 8 با حجم 60 متر مکعب
ظرفیت تولید هر استخر پیش ساخته قطر8 متر: 2تن در دوره میباشد.
ظرفیت تولید این مجموعه در استخرهای پیش ساخته: 12تن در سال در 3 استخر پیش ساخته قطر 8

قزل آلا جزو گروه ماهیان سردآبی  محسوب میشود.
دمای مناسب جهت پرورش قزل آلا: این ماهیان دردمای ۱۸-۱۲ درجه سانتیگراد رشد می‌کنند و دمای بالای22 درجه موجب تلفات این ماهی می‌شود.
 PH مناسب جهت پرورش قزل آلا:  ۸/۴-۶/۸ . و PHخارج از این محدوده باعث تلفات این ماهی می‌شود.
شوری مناسب: برای ماهی قزل‌ آلا نیز به میزان ppt ۱۰ است.
میزان اکسیژن محلول: اکسیژن خروجی نباید کمتر از 5 میلی‌گرم در لیتر باشد.
 اکسیژن محلول در آب برای پرورش قزل آلا، به فاکتورهای متعددی از جمله ارتفاع، دما، شوری و... بستگی دارد .
جهت افـــــزایش اکسیژن محلول راه‌های متعدد وجود دارد از جمله استفاده از هواده‌ها که امروزه انواع مختلف داشته و در این مجموعه از هواده بلوئر و دفیوزر  استفاده میگردد.