پرورش متراکم ماهی گرمابی با استخر پیش ساخته آبزیکو

  • پروژه :پرورش متراکم ماهی گرمابی با استخر پیش ساخته آبزیکو
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش متراکم ماهی گرمابی با استخر پیش ساخته آبزیکو

نام پروژه: پرورش متراکم ماهی گرمابی  با استخر پیش ساخته آبزیکو


گونه: گرمابی


مکان: استان گیلان، نوخاله


تعداد استخر: 4 عدد


قطر استخر : قطر 8 متر


تجهیزات: هوادهی و برج هواده


هواده: دستگاه بلوئر و دفیوزر پروانه ای آبزیکو


مقدار تولید:4تن در دوره


توضیحات فنی:

مهمترین ویژگیهای شیمیایی آب جهت پرورش کپور ماهیان عبارتند از:
استفاده از آبهای سطحی با املاح مناسب و بدون آلودگی و دارای دمای مناسب برای پرورش ماهان گرمابی توصیه میگردد