استخر پیش ساخته قزل آلا رضوانشهر

  • پروژه :استخر پیش ساخته قزل آلا رضوانشهر
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته قزل آلا رضوانشهر

نام پروژه : مراحل نصب استخر پیش ساخته قزل آلا رضوانشهر
مکان: استان گیلان
نوع گونه: قزل آلا
کارفرما: آقای حاجی حامدی
سطح مفید : 52
منبع تامین آب: چاه
تعداد استخرهای پیش ساخته: 1 عدد
قطر استخرپیش ساخته: 8
تاریخ اتمام زیر سازی: 27/01/1400
تاریخ نصب استخر: 08/02/1400
ظرفیت تولید در هر دوره: 1800 کیلوگرم در قطر 8
توضیحات فنی جهت بررسی و موقعیت سنجی احداث استخر پیش ساخته:
زیرسازی مربوطه با توجه به نقشه های ارسالی آبزیکو و با بازدید کارشناسان انجام شد و بعد از تائید، استخر نصب شده است.
این مجموعه با مساحت مفید 52 متر و با استفاده از آب چاه اقدام به احداث یک عدد استخر پیش ساخته قطر 8 نموده است.
نوع گونه پرورشی در این استخر قزل آلا بوده و در هر دوره  می تواند 1800  کیلوگرم ماهی از این استخر برداشت نماید.