استخر پیش ساخته برای ذخیره آب کشاورزی

  • پروژه :استخر پیش ساخته برای ذخیره آب کشاورزی
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته برای ذخیره آب کشاورزی

استخر پیش ساخته برای ذخیره آب کشاورزی
نام پروژه:ذخیره آب (مخزن پیش ساخته)
مکان: خراسان جنوبی
کارفرما: خانم صالح نیا
زمان اجرا:‌ بهار  ۱۴۰۱ 
تاریخ نصب : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ 
تعداد استخر: ۱ عدد 
قطر استخر پیش ساخته: ۶ 
حجم آبگیری: ۳۰۰۰۰ لیتر
توضیحات فنی جهت بررسی و موقعیت سنجی احداث استخر پیش ساخته
زیرسازی این مجموعه  با توجه به نقشه هایی که شرکت در اختیار آن ها قرار داد به اتمام رسید و در یک روز کاری استخر نصب و تحویل داده شد