پرورش ماهی دو منظوره کپور و قزل در گلستان

  • پروژه :پرورش ماهی دو منظوره کپور و قزل در گلستان
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش ماهی دو منظوره کپور و قزل در گلستان


نام پروژه:استخر پرورش ماهی دو منظوره کپور و قزل در گلستان
گونه: گرمابی، کپور
مکان: استان گلستان ، بندرترکمن
تعداد استخرپیش ساخته: 2 عدد
قطر استخر: قطر 8 متر
تجهیزات: هوادهی و گرمایش آب
هواده: دستگاه اسپلش و بلوئر
مقدار تولید:3 تن در دوره قزل و 1/5 تن کپور
توضیحات فنی: با استفاده از استخرهای پیش ساخته پرورش ماهی شرکت آبزیکو در مدل های استخر پیش ساخته گالوانیزه و استخر پیش ساخته زینکالیوم امکان پرورش انواع گونه های ماهی امکان پدیر است.  در این مجموعه از استخر پرورش ماهی پیش ساخته زینکالیوم استفاده گردیده است. تصاویر ماهی برداشت شده این مجموعه قابل ملاحظه میباشد.