استخر پیش ساخته و ماهی سردآبی و خاویاری کیاشهر

  • پروژه :استخر پیش ساخته و ماهی سردآبی و خاویاری کیاشهر
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته و ماهی سردآبی و خاویاری کیاشهر

نام پروژه: سایت پشتیبان پرورش ماهی در قفس
مکان: گیلان- کیاشهر
 نوع گونه: ماهی سردآبی و خاویاری
کارفرما: شرکت بین المللی جهاد نصر کردستان
زمان اجرا:  بهار 1399
مساحت کل:  300 متر مربع
مساحت مفید:  240 متر مربع
مقدار آب مصرفی: 16 لیتر بر ثانیه
 مقدار آب در گردش: 30 لیتر بر ثانیه

منبع تامین آب: چاه
تعداد استخرپیش ساخته: 4 عدد
قطر استخر پیش ساخت:  8 متر    
ظرفیت تولید درهر دوره: 6 تن
تجهیزات بکار رفته: بلوئر و دفیوزر- ونچوری
توضیحات فنی:   
شرکت بین المللی جهادنصر در بخش تولید ماهی در استان گیلان اقدام به راه اندازی قفس های پرورش ماهی در دریای خزر نموده است ، شرکت آبزیکو با همکاری شرکت جهاد نصر اقدام به راه اندازی مرحله اول و پایلوت سایت پشتیبان پرورش ماهی در قفس نموده و با ساخت استخر های پیش ساخته و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید بچه ماهی در ساحل دریای خزر و سایت پشتیبان راه اندازی نموده است.
 ظر فیت تولید این مجموعه با استفاده از آب چاه  و 3 عدد استخرپیش ساخته قطر 8 متر و سیستم هوادهی بلوئر و دفیوزر- ونچوری تا 6 تن در هر دوره میباشد.
کل مساحت مفید حوض ها در این پروژه 240 متر مربع با مقدار آب مصرفی 16 لیتر بر ثانیه  و مقدار آب در گردش 30 لیتر بر ثانیه می باشد
تنظیم: سمیه حسن پور