استخر پیش ساخته و پرورش ماهی سپید مهاجر گیلان

  • پروژه : استخر پیش ساخته و پرورش ماهی سپید مهاجر گیلان
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته و پرورش ماهی سپید مهاجر گیلان

نام پروژه: پرورش ماهی سپید مهاجر
مکان: گیلان- رشت
 نوع گونه: خاویای
کارفرما: آقای مهندس مهاجرانی
زمان اجرا:  بهار 1399
مساحت کل:  300 متر مریع
مساحت مفید:   240 متر مکعب
مقدار آب مصرفی: 12 لیتر در ثانیه
مقدار آب در گردش: 0
منبع تامین آب: چاه
تعداد استخرپیش ساخته: 4عدد
قطر استخر پیش ساخته: 8متر    
ظرفیت تولید درهر دوره:6 تن
تجهیزات بکار رفته: بلوئر ودفیوزر - ونچوری

توضیحات فنی:
مجموعه پرورش ماهیان خاویاری سپید مهاجر با استفاده از منابع آبی که برای پرورش ماهیان گرمابی استفاده میکرد اقدام به بهره وری مناسب از آب نموده و ابتدا آب چاه و باغ و کشاورزی را وارد استخر های پرورش خاویاری کرده وسپس از خروجی آب برای پرورش ماهی گرمابی باغ کیوی و کشاورزی استفاده می کنند .