پرورش ماهیان سردابی کرمانشاه

  • پروژه :پرورش ماهیان سردابی کرمانشاه
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش ماهیان سردابی کرمانشاه

نام پروژه: پرورش ماهیان سردابی کرمانشاه

مکان: پشت سد زاگرس

نوع گونه: قزل  آلای رنگین کمان

تعداد استخرها: 6عدد

قطر: 8 متر

منبع آب: آب سد

نوع هواده: دستگاه بلوئر( دمنده هوا) و دفیوزر
 
میزان تولید: 12 تن دردوره

این مجموعه با هدف تولید ماهیان قزل آلا و بهره بهرداری از فضای آبی سد و سایت پشتیبان ایجاد گردیده است. مجموعه پرورش ماهیان سردابی کرمانشاه با استخرهای پیش ساخته آبزیکو در حال فعالیت می باشد