استخر پیش ساخته و پرورش متراکم گرمابی و خاویاری در آستانه

  • پروژه :استخر پیش ساخته و پرورش متراکم گرمابی و خاویاری در آستانه
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

استخر پیش ساخته و پرورش متراکم گرمابی و خاویاری در آستانه

نام پروژه: پرورش ماهی متراکم خاویاری و کپور گیلان-آستانه اشرفیه
مکان: گیلان-آستانه اشرفیه
 نوع گونه: خاویاری و کپور
کارفرما: جناب آقای مهندس شکرچی
زمان اجرا:  2 ماه
مساحت کل: 1000 متر مربع
مساحت مفید: 240 متر مکعب
مقدار آب مصرفی: 3 لیتر بر ثانیه
مقدار آب در گردش: 30 لیتر بر ثانیه
منبع تامین آب: آبهای سطحی
تعداد استخرپیش ساخته:  4عدد
قطر استخرپیش ساخته: 8 متر    
ظرفیت تولید درهر دوره: 6 تن
تجهیزات بکار رفته: بلوئر ودفیوزر - ونچوری
توضیحات فنی استخر پیش ساخته:
این مجموعه با استفاده از سازه استخر های پیش ساخته و مخزن و برج هوادهی ابتدا آب ورودی مجموعه وارد برج شده و پس ازکاهش مقادیر آهن و املاح موجود در آب نسبت به افزایش کیفیت آب ورودی اقدام میشود و آب ورودی مجموعه جهت جلوگیری از ورود آلودگی به سیستم از دستگاه یووی عبور می نماید.